Prečo SSSTAVBY?

feature one

Vzťah k zákazníkovi

Náš vzťah k zákazníkovi je počas stavebnej realizácie aj po dokončení stavby korektný a priamy

feature two

Dodržiavanie dohôd a termínov

Dôraz kladieme na dodržiavanie dohôd a termínov, schopnosť realizovať dielo komplexne

feature three

Úspešní doma i v zahraničí

Úspešne zrealizujeme projekty na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku, Nemecku a Holandsku

Výhody nášho partnerstva

Úspešní doma i v zahraničí

post

Za doterajší čas sme úspešne zrealizovali viacero projektov nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku, Nemecku a Holandsku. Zameriavame sa na ten typ zákazníka, ktorý hľadá komplexné pokrytie realizačných prác, od návrhu až po kolaudáciu realizovaného diela.

Dodržiavanie dohôd a termínov

post

Doterajšia prax, ako môže naznačiť dokumentácia z realizovaných stavieb, svedčí o skúsenostiach spoločnosti pri realizácii stavieb za prevádzky a bez zbytočných výpadkov infraštruktúry objednávateľa. Dávame dôraz na dodržiavanie dohôd a termínov, schopnosť realizovať dielo komplexne vrátane dodávok špeciálnych technológií.