post

NOVINKA

Zabezpečujeme spracovanie stavebnej ocele, prevažne ohýbanie strmienok na mieru. Strmienka majú presne požadovaný tvaru, možno ich použiť na stavbách pri armovaní oceľových konštrukcii. Presný tvar zabezpečíme použitím stroja SIMA 25/32, ktorý umožňuje ohýbanie roxorov o maximálnom priemere 32 mm.

post

Úspešní doma i v zahraničí

Za doterajší čas sme úspešne zrealizovali viacero projektov nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku, Nemecku a Holandsku. Zameriavame sa na ten typ zákazníka, ktorý hľadá komplexné pokrytie realizačných prác, od návrhu až po kolaudáciu realizovaného diela.

post

Dodržiavanie dohôd a termínov

Doterajšia prax, ako môže naznačiť dokumentácia z realizovaných stavieb, svedčí o skúsenostiach spoločnosti pri realizácii stavieb za prevádzky a bez zbytočných výpadkov infraštruktúry objednávateľa. Dávame dôraz na dodržiavanie dohôd a termínov, schopnosť realizovať dielo komplexne vrátane dodávok špeciálnych technológií.

post

Vzťah k zákazníkovi

Náš vzťah k zákazníkovi sa snažíme udržať počas stavebnej realizácie korektný a priamy, preto mnoho zákazníkov sa na nás s obracia aj po skončení stavby s ďalšími obchodnými prípadmi.