post

Dodržiavanie dohôd a termínov

Doterajšia prax, ako môže naznačiť dokumentácia z realizovaných stavieb, svedčí o skúsenostiach spoločnosti pri realizácii stavieb za prevádzky a bez zbytočných výpadkov infraštruktúry objednávateľa. Dávame dôraz na dodržiavanie dohôd a termínov, schopnosť realizovať dielo komplexne vrátane dodávok špeciálnych technológií.