O spoločnosti

Vítame Vás na stránkach SSstavby

Vznik spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2016 oddelením malej skupiny živnostníkov od stavebnej spoločnosti. SSstavby patrí pod obchodnú stavebnú spoločnosť SLOAS, s.r.o.. Svojím technickým, materiálnym a personálnym vybavením je koncipovaná predovšetkým na realizáciu stavieb a ich rekonštrukcie komplexnou formou na kľúč.

Spoločnosť udržuje svoju aktivitu zámerne na takej úrovni, aby bola schopná sa jednotlivým obchodným prípadom plne venovať a postupy stavebnej realizácie denne kontrolovať a vyhodnocovať. Dôsledne dbáme na vysokou kvalitu prevedených prác a svojich subdodávateľov a obchodných partnerov máme dlhodobo preverených.

Vzťah k zákazníkovi

Náš vzťah k zákazníkovi sa snažíme udržať počas stavebnej realizácie korektný a priamy, preto mnoho zákazníkov sa na nás s obracia aj po skončení stavby s ďalšími obchodnými prípadmi.

Doterajšia prax, ako môže naznačiť dokumentácia z realizovaných stavieb, svedčí o skúsenostiach spoločnosti pri realizácii stavieb za prevádzky a bez zbytočných výpadkov infraštruktúry objednávateľa. Dávame dôraz na dodržiavanie dôhod a termínov, schopnosť realizovať dielo komplexne vrátane dodávok špeciálnych technológií.

Za doterajší čas sme úspešne zrealizovali viacero projektov nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Rakúsku, Nemecku a Holandsku. Zameriavame sa na ten typ zákazníka, ktorý hľadá komplexné pokrytie realizačných prác, od návrhu až po kolaudáciu realizovaného diela.

Certifikát dôveryhodná firma

V roku 2018 sme získali certifikát dôveryhodná firma. Certifikát sa udeľuje firmám, ktoré nemajú negatívne ohlasy od svojich klientov.
Ďakujeme našim klientom za prejavenú dôveru a spokojnosť s našou prácou.